13.10.2021 10:40
Daugavpils iedzīvotāji saņēma pirmos rēķinus šajā apkures sezonā. Saskaņā ar SIA “DDzKSU” sniegto informāciju, apkures izmaksu atšķirību dažādās mājās rudens pirmajā mēnesī ietekmējuši vairāki faktori: gan ēkas individuālie siltummezgla iestatījumi, gan pieslēgšanās datums.
Oficiāli apkures sezona Daugavpilī šogad sākās 22.septembrī, taču dažas mājas pauda vēlmi pieslēgt apkuri agrāk vai vēlāk. Līdz ar to radās arī starpība saņemto rēķinu summās: vairāk samaksājušas tās mājas, kas pieslēdzās agrāk, kā arī tās, kurās uzstādīti augstāki siltummezglu parametri, saskaņā ar kuriem apkure ieslēdzas pie augstākas ārējās gaisa temperatūras un arī iekštelpas tiek sildītas intensīvāk.
Lielāks siltuma patēriņš tradicionāli ir mājās, kurās ir mazāks dzīvokļu skaits, kā arī nav veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi (kāpņutelpās nav nomainīti logi un ārdurvis, nav nosiltināti bēniņi).
Vidējās apkures izmaksas DDzKSU apsaimniekošanā esošajās mājās septembrī bija 0,2394 eiro/m2 (bez PVN). Augstākās izmaksas, 0,56 eur/m2, bijušas deviņstāvu mājā, kas pieslēdzās apkurei 1.septembrī, savukārt mazākais rēķins bija 0,13 eur/m2 bez PVN (māja pieslēgta apkurei 22.09.2021).
Atkarībā no esošiem siltuma mezglu parametriem, siltuma padeve mājās notiek pie dažādām āra gaisa temperatūrām, piemēram, pie standarta (rūpnīcas) siltuma mezgla parametriem, apkures sistēma tiks ieslēgta pie +8 °C, bet izslēgta pie +10 °C.
Siltuma mezgla parametrus iespējams mainīt pēc iedzīvotāju vēlēšanās. Rakstiskus pieteikumus par siltuma mezgla iestatījumu izmaiņām var iesniegt:
- dzīvojamās mājas pilnvarotā persona vai iniciatīvā grupa;
- dzīvokļa īpašnieki, sasaucot dzīvokļa īpašnieku kopsapulci (jānobalso „par ” 50% +1 dzīvokļa īpašnieks).
Pieteikumā obligāti jānorāda, pie kādas ārējās gaisa temperatūras apkures sistēma tiks atslēgta, kā arī lūdzam klientus pirms pieteikuma iesniegšanas pievērst uzmanību minētajiem apstākļiem, lai novērstu nepamatotas sūdzības.
Pēc papildus informācijas lūdzam vērsties pie SIA „DDzKSU” Ražošanas tehniskās daļas speciālistiem pa tālr. 654-34979; 654-07273.