11.11.2021 10:48
Precizējot 2021.gada 1.novembra paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valde paziņo, ka 15.novembrī, plkst.10:00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar papildināto dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par revidenta iecelšanu 2021.gada finanšu pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšanu revidentam.
3. Par SIA nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtības saskaņošanu.
4. Par Ēku un būvju nomas līguma un Zemesgabala nomas līguma termiņu pagarināšanu.
5. Par piekrišanu slēgt līgumu par elektroenerģijas iegādi.