16.11.2021 08:00
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, ikviens DDzKSU klients var iepazīties ar dzīvojamas mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi nākamajam gadam.
Atbilstoša informācija ik gadu līdz 15.oktobrim tiek izvietota iestādes oficiālajā mājas lapā. Tas tika izdarīts arī šogad. Bet, diemžēl, no 6.11.2021.g. līdz 12.11.2021.g. tehnisku iemeslu dēļ informācija nebija pieejama.
Pastāv vairāki varianti, ka dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar tāmēm. Vēršam uzmanību, ka rēķinos dzīvokļu īpašnieki bija brīdināti par iespēju iepazīties ar tāmēm uzņēmuma mājas lapā. Dzīvokļa īpašnieki var pieprasīt arī, lai tāmes viņiem nosūta elektroniski uz e-pastu vai izsniedz papīra formātā.
Uzņēmums informē savus klientus, ka visas tehniskās problēmas ir novērstas un kopš 12. novembra tāmes atkal ir pieejamas SIA “DDzKSU” mājas lapas sadaļā Klientiem / Tāmes https://www.ddzksu.lv/lv/tames/ . Lai aplūkotu savas mājas uzturēšanas tāmi, jāievada klienta kods.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā dzīvokļu īpašnieki varat griezties DDzKSU Ekonomiskajā nodaļā, tālr.nr 654 07277, e-pasts: ekonomiste@ddzksu.lv