02.12.2021 13:17
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.pantu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2021.gada 3.decembrī, plkst.9:00, ar šādu darba kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par grozījumu SIA nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtībā saskaņošanu.
3. Par Ēku un būvju nomas līguma un Zemesgabala nomas līguma termiņu pagarināšanu.
4. Par piekrišanu slēgt līgumu par elektroenerģijas iegādi.