30.11.2021 09:26
SIA DDzKSU, ejot līdzi laikam un rūpējoties par dabu un resursu saudzēšanu, aicina savus klientus atteikties no papīra veida rēķinu izmantošanas, bet datu pārsūtīšanai par ūdens vai gāzes (dzīvokļiem, kas izmanto sašķidrināto gāzi) skaitītāju stāvokli izmantot mans.ddzksu sistēmu.
Kādas ir priekšrocības klientam:

1. Tas ir bez maksas.
2. Tas ir ērti. Pēc reģistrācijas jums ir piekļuve visiem saviem rēķiniem neierobežotu reižu skaitu.
3. Jūsu rēkini netiks pazaudēti vai nejauši dzēsti.
4. Reģistrētajiem lietotājiem ir iespēja iepazīties ar pakalpojumu rēķinu agrāk nekā citiem klientiem, jo papīra rēķins, pirms tas nonāk Jūsu pastkastītē, ir jāizdrukā, jāieliek aploksnē un jāpiegādā. Tas viss var aizņemt vairākas dienas, un, protams, maksā naudu.
5. Personīgajā kabinetā Jūs ērtā laikā varat iesniegt skaitītāju rādījumus. Katrs klients saņem paziņojumu, ka ir sācies pārskata periods. Pārskata periods mūsu sistēmā sākas no katra mēneša 27. datuma līdz nākamā mēneša 2. datumam.
SIA "DDzKSU" informē savus klientus arī par jaunām iespējām.
Sistēmā mans.ddzksu kopā ar rēķiniem, skaitītāju rādījumiem, informāciju par mājas kopsapulču protokoliem, tāmēm par apkalpošanu, iedzīvotāji tagad var uzzināt savu Namu Apsaimniekošanas Iecirkņa (NAI) numuru un tā koordinātes, mājas uzcelšanas gadu, jūsu mājas namu pārziņa vārdu un uzvārdu, uzkrājuma fonda atlikumu, deklarēto personu skaitu, sava mājas vecākā vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru (dažus jautājumus var atrisināt uz vietas, paziņojot mājas vecākajam), kā arī citus jauninājumus, kas būs pieejami pēc reģistrācijas vietnē.
Ja Jums rodas jautājumi par to, kā atteikties no papīra rēķiniem un izveidot reģistrāciju mūsu mājas lapā, griezieties pie Abonentu nodaļas speciālistiem pa tālruņiem: 654-07284, 654-07286, 654-07287, 654-07288, 654-07267 (LMT), vai IT nodaļas speciālistiem: tālr. 654-07262 (LMT).
Saudzēsim dabu kopā!