02.02.2022 11:20
Par plānoto elektroapgādes pārtraukumu.
Rūpējoties, lai katrā Latvijas uzņēmumā un mājā būtu droša un kvalitatīva elektroapgāde, turpinām veikt remonta un modernizācijas darbus, kuru laikā vairākkārt īslaicīgi var tikt pārtraukta elektrības piegāde:

11.02.2022 laika posmā no plkst. 07:30 līdz 09:00 (atslēguma Nr. 1028183)
18. novembra iela 106, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01034670J
Ventspils iela 19, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01034400B
18. novembra iela 82, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01034656D
18. novembra iela 82, Daugavpils KOMUNĀLĀ UZSKAITE 43Z-STO01034653J

11.02.2022 laika posmā no plkst. 14:30 līdz 16:00 (atslēguma Nr. 1028200)
18. novembra iela 82, Daugavpils KOMUNĀLĀ UZSKAITE 43Z-STO01034653J
18. novembra iela 106, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01034670J
Ventspils iela 19, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01034400B
18. novembra iela 82, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01034656D