05.05.2022 16:29

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, rīkos sabiedrības īpašumā esošās kustamās mantas (transportlīdzekļu) mutisku izsoli ar augšupejošu soli, kas notiks 2022.gada 20.maijā, plkst.10.00, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, konferenču zālē. Dalībnieku reģistrācija noslēdzas 2022.gada 20.maijā, plkst.9.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit vai klātienē Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 206.kab.