Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
19.07.2022 14:13
par dalībnieku sapulces sasaukšanu:
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70.pantiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2022.gada 29.jūlijā, plkst.9:00, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam par 2022.gada pārskata revīziju.
3. SIA darbības finanšu pārskatu iesniegšanas termiņa noteikšana.