Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
04.10.2022 07:51
Daugavpils dzīvojamās mājās tiek pieslēgta apkure
2022. gada 03. oktobrī SIA „DDzKSU” pārvaldāmās mājās tika uzsākta apkures sezona. Iedzīvotājus aicina pārbaudīt apkures ierīču darbību un gadījumā, ja no dzīvoklī esošām apkures ierīcēm kāda nesilda, zvanīt un atstāt pieteikumus apkures sistēmas atgaisošanai.

Līdz 03.10.2022 SIA „DDzKSU” saņēma 110 pieteikumus ar lūgumu pieslēgt apkuri pirms centralizētas pieslēgšanas.
Pazeminoties gaisa temperatūrai, nolemts uzsākt apkures sezonu arī pārējās dzīvojamās mājās.
Gadījumā, ja konstatējat, ka kāds no radiatoriem nestrādā un nepieciešama sistēmas atgaisošana, par to jāziņo:
- 1.Namu apsaimniekošanas iecirknim(Imantas iela 35A, Daugavpilī): 654-25441, 654-25130;
- 2.Namu apsaimniekošanas iecirknim (Inženieru iela 2A, Daugavpilī): 654-44031, 654-42702;
- 3.Namu apsaimniekošanas iecirknim (Kauņas iela 7, Daugavpilī): 654-37044, 654-31939.
- Abonentu daļai pa tālr. 654-07291; 654-07288; 654-07286; 654-07284; 654-07267
- Ražošanas tehniskās daļas speciālistiem pa tālr. 654-34979; 654-07273; 654-34043
- Avārijas dienestam 654-76100; 27013911.

Automatizētā siltummezgla automātika ar uzstādītajiem standarta režīmiem padod siltumu dzīvokļiem pie ārējās gaisa temperatūras līdz +10ºC, pēc apkures atslēgšanas siltuma padeve tiek atjaunota pēc tam, kad gaisa temperatūra nokrīt zemāk par +8ºC (standarta iestatījumi). Esošos parametrus var mainīt dzīvojamās mājas pilnvarota persona, uzrakstot iesniegumu, kurā jānorāda, pie kādas ārējā gaisa temperatūras ir jāatslēdzas siltummezglam.
Esošos laika apstākļos ir grūti noteikt, kāda iemesla dēļ nestrādā apkures sistēma – vai tas ir aizgaisošana un ir nepieciešams iesniegt pieteikumu avārijas dienestam, vai sistēma nestrādā, jo ārējā gaisa temperatūra ir augstāka par +10ºC un jāuzgaida, kamēr mainīsies laika apstākļi.
Lūdzam klientus pirms pieteikuma iesniegšanas pievērst uzmanību minētajiem apstākļiem, lai novērstu nepamatotas sūdzības.