Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
11.10.2022 11:41
Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieka 2022.gada 10.oktobra vēstuli Nr.1.2.-8/1790 un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu un piekto daļu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2022.gada 17.oktobrī, plkst.10:00, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Ziņojums par SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” starpposmu revīzijas gaitu.