Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
16.12.2022 09:12
SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” atgādina, ka, veicot decembra rēķina samaksu pilnā apmērā līdz 2022.gada 31.decembrim, JUMS ir tiesības lūgt aprēķinātā līgumsoda norakstīšanu.