Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
17.01.2023 13:34
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70.pantiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2023.gada 31.janvārī, plkst. 9.15, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosācijumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosācijumu grozījumu saskanošana.
3. Par piekrišanu slēgt līgumu par dzīvojamo māju iekšējo gāzes apgādes sistēmu tehnisko apkopi.
4. Par piekrišanu slēgt degvielas pirkuma līgumu.