Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
31.01.2023 13:02
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70.pantiem, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) Statūtu (apstiprināti 2022.gada 12.janvārī) 9.punkta 9.5.apakšpunktu SIA valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2023.gada 14.februārī, plkst. 9:30, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par piekrišanu slēgt elektroenerģijas pirkuma līgumu.