Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
15.02.2023 09:29
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk SIA) valde paziņo, ka ņemot vērā grozījumus Publisko iepirkumu likumā, proti, tā kā iepirkumam pieteicās tikai viens pretendents, SIA spiesta pārtraukt iepirkumu Nr. SIA DDzKSU-2022/102K “Elektroenerģijas iegāde”, līdz ar ko 2023.gada 14. februārī plkst. 9.30 nozīmētā dalībnieku sapulce tiks atcelta.