Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
03.03.2023 08:26
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70. pantiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2023. gada 7. martā, plkst. 9.10, ar šādu darba kārtību:
Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
Par budžeta un rīcības plāna 2023. gadam apstiprināšanu.
Par piekrišanu slēgt līgumu ar SIA “Montāžas-remonta firmu “LIFTS”” par pasažieru liftu piegādi un uzstādīšanu.