Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
14.03.2023 15:41
Saskaņā ar Daugavpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem lūdzam iepazīties ar sekojošiem punktiem:

3.3.4. Prasības būvju konstruktīvajām daļām un elementiem:

101.2.6. Daudzdzīvokļu namos aizliegts krāsot lodžijas, balkonus un durvis dažādās
krāsās, izņemot gadījumus, kad daudzkrāsainība ir būvniecības ieceres
dokumentācijā kā arhitektonisks izteiksmes līdzeklis.

102. Prasības lodžijām, balkoniem, logiem, durvīm un skatlogiem:

102.1. Daudzdzīvokļu māju lodžiju pārbūvēšanu un aizstiklošanu, logu nomaiņu pret logiem
ar atšķirīgām formām un dalījumu, kā arī arhitektoniski atšķirīgu ārdurvju
nomaiņu atļauts veikt tikai pēc vienota, visas ēkas fasādes risinājuma (saskaņā ar
izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju).

Ar visiem Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem aicinām iepazīties šeit

https://www.daugavpils.lv/assets/upload/dokumenti/2020/publisk%C4%81%20apsprie%C5%A1ana/TP3.0/TIAN_20200129_0936.pdf