Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
24.03.2023 15:24
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70.pantiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2023.gada 11.aprīlī, plkst. 11.00, ar šādu darba kārtību:
Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
Grozījumi SIA Statūtos.