Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
19.05.2023 15:43
Iestājoties siltajam laikam, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Daugavpilī aktīvi sākas remontdarbi, kas saistīti ar energoefektivitātes paaugstināšanu. Šogad SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk SIA “DDzKSU”) saņēma rekordlielu pieteikumu skaitu no iedzīvotājiem, kuri vēlas paaugstināt savu māju energoefektivitāti.

„Uz doto brīdi mums ir jau četras mājas, kuru iedzīvotāji nolēma veikt pilnu renovāciju. Tās ir dzīvojamās mājas Tukuma ielā 38, Kandavas ielā 13, 18. novembra ielā 197V un Rēzeknes ielā 13”, - stāsta SIA “DDzKSU” valdes locekle Nataļja Rustkova. Pašlaik notiek nepieciešamie sagatavošanas darbi – dzīvokļu īpašnieku sapulces/aptaujas rīkošana, iepirkumu procedūras, līgumu noslēgšana un citi nepieciešamie darbi, lai varētu sākt būvdarbus.

Papildus tam, daudzās dzīvojamās mājās jau tiek veikti daļējas renovācijas darbi. Pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, visvairāk pieteikumu ir saņemts jumtu remontiem - 20 mājās. Bēniņu siltināšanai ir pieteikušās 8 mājas, kārstā ūdens apgādes cauruļu nomaiņai un siltumizolācijas ierīkošanai - 6 mājas, siltummezglu renovācijai - 3 mājas, alokatoru uzstādīšanai - 3 mājas, gala sienu siltināšanai - viena māja, un balkonu renovācijai - viena māja. Kā arī 20 mājas izteica vēlmi labiekārtot teritoriju, un viena māja - pieslēgties pie pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš: „Tiekoties ar iedzīvotājiem Daugavpils apkaimēs, mēs stāstām, atgādinām par procedūrām, kas ir jāveic, lai sakārtotu mājas. Mēs informējam gan par pieejamām pašvaldības programmām, gan par valsts atbalstu - ALTUM pilnas māju renovācijas programmu”.

Daugavpils pašvaldība līdzfinansē līdz 30% no izmaksām, kas saistītas ar jumta kapitālo remontu vai bēniņu siltināšanu. Citiem labiekārtošanas vai energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem var saņemt līdz 80% pašvaldības līdzfinansējuma. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas valsts programma ALTUM segs līdz 49% no kopējām energoefektivitātes projekta izmaksām (bez PVN). ALTUM programmas finansējums ir 57,2 miljoni eiro, un tas paredzēts aptuveni 170 daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai.

Sīkāk par līdzfinansēšanas iespējām un programmām var uzzināt SIA “DDzKSU” mājās lapā vai vēršoties pie uzņēmuma speciālistiem, zvanot 654 07272, 654 07273, 654 34043, 654 07291, vai klātienē Liepājas ielā 21, Daugavpilī.