Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
06.06.2023 14:26
SIA “Daugavpils ūdens” (turpmāk – Pakalpojumu sniedzējs) paziņo, ka 2023.gada 30.maijā plānos uzsākt projekta “Esošā ūdensvada posma ar kameru pārbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 05000046409” realizāciju. Pakalpojumu sniedzējs projekta ietvaros plāno veikt esoša esošā ūdensvada posma ar kameru pārbūvi. Pakalpojumu sniedzējs lūdz SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” informēt daudzdzīvokļu māju Tukuma ielā 38, Tautas ielā 83, 85, un Puškina ielā 90, Daugavpilī, iedzīvotājus par plānotiem darbiem.