Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
18.07.2023 10:56
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (SIA “AADSO”) kā sadzīves atkritumu apsaimniekotājs Daugavpils teritorijā atgādina iedzīvotājiem, ka konteineri, kas uzstādīti daudzdzīvokļu namu pagalmos, ir paredzēti tikai sadzīves atkritumu savākšanai. Tajos ir aizliegts ievietot vai pie tiem atstāt lielgabarīta un/vai būvniecības atkritumus.

Lai ievērotu Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasības, lielgabarīta atkritumus (vecās mēbeles, bojāto sadzīves tehniku, stiklu) fiziskām personām jānogādā šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Liģinišķos, Liģinišķu un Zvaigžņu ielu krustojumā. Tas ir atvērts katru dienu no plkst. 8.00 līdz 19.00. Tajā sašķirotos atkritumus pieņem bezmaksas, bet tie tur jānogādā pašiem vai ar radinieku, paziņu, komercpārvadātāju palīdzību. Lai precizētu, ko un kā drīkst bezmaksas nodot šajā laukumā, aicinām iepazīties ar pievienoto informatīvo materiālu un vēršam uzmanību, ka laukumā nepieņem sadzīves atkritumus, būvniecības atkritumus, kā arī jebkura veida matračus. Jautājumu gadījumā var sazināties ar poligonu “Cinīši” (tālr. 654 20 026), kura struktūrvienība ir atkritumu pieņemšanas laukums Liginišķos.

Savukārt būvniecības atkritumi, kā arī matrači un citi nešķiroti atkritumi ir jāsavāc un jānogādā atkritumu apglabāšanas poligonā “Cinīši” (no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz 16.00), samaksājot par to pieņemšanu, ņemot vērā nodoto atkritumu svaru. No 2023. gada 1. augusta 1 tonnu būvniecības un citu atkritumu varēs nodot par 133,35 EUR bez PVN (līdz 01.08.2023. – 119,39 EUR).

Viens no būvniecības atkritumu pareizās apsaimniekošanas variantiem ir konteinera (7m3) pasūtīšana. SIA “AADSO” iznomā konteineru uz piecām diennaktīm bez maksas (katra papildus diennakts izmaksā 2,00 EUR). Tajā ievietoto atkritumu nogādāšanu poligonā “Cinīši” nodrošina par 104,37 EUR bez PVN par vienu reisu. Konteinerā ievietoto atkritumu nodošanu apmaksā konteinera pasūtītājs pēc tarifa 133,35 EUR/t bez PVN. Konteineru var pasūtīt SIA “AADSO” klientu apkalpošanas nodaļā 1. Pasažieru ielā 4a, tālr. 654 49 033, 29636728.

Vēršam uzmanību uz to, ka par noteikumu neievērošanu Atkritumu apsaimniekošanas likumā (https://likumi.lv/ta/id/221378-atkritumu-apsaimniekosanas-likums) (43.pants (1) daļa) ir paredzēti
naudas sodi: fiziskām personām no 50 līdz 750 eiro, bet juridiskām personām – no 250 līdz 1500 eiro. Noteikumu izpildi kontrolē Pašvaldības policija.