Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
04.10.2023 09:13
SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» informē par gatavību jaunajai apkures sezonai. Visas SIA «DDzKSU» apsaimniekošanā esošās dzīvojamās mājas ir sagatavotas apkures sezonai, un uzņēmums ir 100% gatavs apkures palaišanai.
Uz doto brīdi apkurei ir pieslēgtas četras dzīvojamās mājas. Sakarā ar salīdzinoši siltiem laikapstākļiem, jautājumu par apkures pieslēgšanu nav daudz. Daugavpils iedzīvotāji paši aktīvi gatavojušies apkures sezonai. Pavasara un vasaras laikā SIA «DDzKSU» speciālisti veica plāna darbus, kas ir saistīti ar siltumapgādes sistēmām. Tika veikti gan kapitālā rakstura darbi, gan kārtējie remonti. Pēc 83 dzīvokļu īpašnieku pieprasījuma SIA «DDzKSU» nomainīja 256 apkures ierīces. Tika nomainīti 34 dvieļu žāvētāji, kas darbojas no apkures sistēmas. Tika saņemti 80 iesniegumi par ūdens noliešanu no apkures sistēmas, darbus šajos dzīvokļos veica paši dzīvokļu īpašnieki. Salīdzinot ar pagājušo gadu, pieteikumu skaits ir aptuveni vienāds.
«Pēdējā laikā, balstoties uz faktu, ka palielinās māju skaits ar pārņemtām pārvaldīšanas tiesībām, SIA «DDzKSU» piedāvā māju īpašniekiem izvēlēties un deleģēt tiesības pieņemt lēmumus apkures jautājumos, ieskaitot arī jautājumu par apkures sezonas sākumu un beigām, iniciatīvai grupai vai pilnvarotai personai. Apkures pieslēgšanas datumu SIA «DDzKSU» nosaka, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra ir stabili vienāda - +8,0º C vai zemāka. Uzskatām, ka šie parametri ir maksimāli korekti un atbilst klimatiskiem apstākļiem, ko apstiprina SIA «DDzKSU» pieredze dzīvojamo māju apsaimniekošanā», - saka uzņēmuma izpilddirektors Nikolajs Petkevičs.
Aizvadītajā apkures sezonā visās mājās siltummezgli bija iestatīti uz uzstādījumiem, kas nepārsniedz vēlamo temperatūru dzīvokļos +19 grādu. Māju iedzīvotāji lielākoties vēlas ietaupīt naudu un mazāk maksāt par siltumenerģiju.
Elevatora tipa siltuma mezgls saglabājies tikai vienā dzīvojamā mājā, taču īpašnieki jau ir nolēmuši to nomainīt (iepirkumu veica SIA «DDzKSU», tagad gaidāms pašvaldības lēmums par līdzfinansējuma nodrošināšanu).
Arī SIA «DDzKSU» ražošanas tehniskajā bāzē ir sagatavota darbam sniega tīrīšanas tehnika, sētnieki ir nodrošināti ar nepieciešamo inventāru. Ir sagatavots nepieciešamais sāls-smilšu maisījums trotuāru un ielu apkaisīšanai.