Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
16.10.2023 09:53
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.408 «Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi», ikviens SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma» klients var iepazīties ar savas dzīvojamas mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi nākamajam gadam.

Uzņēmums informē, ka no šī gada 16.oktobra tāmes ir pieejamas SIA «DDzKSU» mājas lapas sadaļā Klientiem/Tāmes. Lai aplūkotu savas mājas uzturēšanas tāmi, jāievada klienta kods. Klienta kods norādīts jūsu rēķina augšejā kreisajā stūrī.

Dzīvokļa īpašnieki var pieprasīt arī, lai tāmes viņiem nosūta elektroniski uz e-pastu vai izsniedz papīra formātā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā dzīvokļu īpašnieki var griezties DDzKSU pa tālr. 80007287 vai arī pienākt uz pieņemšanu Liepājas ielā 21 un Namu apsaimniekošanas iecirkņiem otrdienās no 9.00 līdz 11.00 un ceturtdienās no 14.00 līdz 16.00 (bez iepriekšēja pieraksta).