Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
30.10.2023 10:54
Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 63 gadiem ar invaliditāti, kuriem ir kustību traucējumi, ar pašvaldības palīdzību ir iespēja bez maksas veikt stacionārā pacēlāja ierīkošanu, higiēnas un sanitāro telpu pielāgošanu, pandusa un uzbrauktuves izbūve u.c. mājokļa un vides pielāgošanas veidus, lai uzlabotu vides piekļūstamību savā dzīves vietā, kas veicinātu iekļaušanos sabiedrībā.
Labklājības ministrija ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma atbalstu nodrošina pasākumu “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai”, kuru īstenos pašvaldības. Pasākuma ietvaros plānots uzlabot personu ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi, dzīves kvalitāti, sniedzot viņiem iespēju bez citu palīdzības pilnvērtīgi izmantot savu dzīves vietu, iekļūt un izkļūt no tās, iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, piemēram, doties uz mācībām, darbu vai citās gaitās.

Vēršoties savā pašvaldībā, atbalstu varēs saņemt personas ar invaliditāti (kustību traucējumiem):

- bērni ar invaliditāti no 15 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot),
- pieaugušie no 18 līdz 63 gadu vecumam (ieskaitot), kuriem ir I vai II invaliditātes grupa.

Pieteikt vides pielāgojumu veikšanu varēs ne vien personu ar invaliditāti vai viņu radinieku īpašumā, bet arī īrētos mājokļos, ja ir noslēgts īres līgums uz turpmākajiem pieciem gadiem vai ilgāk. Pašvaldība uzņemsies un veiks visus darbus, tai skaitā visas nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu.

Pieteikšanās atbalsta pasākumam līdz š.g. 17. novembrim.

Paralēli tam Daugavpils valstspilsētā turpina īstenot arī pašvaldības programmu personu ar invalititāti atbastam (Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 30. aprīļa saistošie noteikumi Nr.23 “Daugavpils valstspilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai”) (https://likumi.lv/ta/id/274258-daugavpils-pilsetas-pasvaldibas-atbalsts-personam-ar-invaliditati-vides-pieejamibas-nodrosinasanai).
Aicinām vērsties pēc papildu informācijas Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, 11. kabinetā, Vienības ielā 8, Daugavpilī.