Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
13.11.2023 07:55
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70.pantiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2023.gada 24.novembrī, plkst. 9.30, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par piekrišanu slēgt līgumu par sašķidrinātās naftas gāzes piegādi no lokālajiem gāzes apgādes tīkliem Daugavpilī, gāzes patērētājiem dzīvojamās mājās