Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
09.01.2024 11:53
Kopš 2024. gada 1. janvāra Daugavpilī 90 vietās ir uzstādīti jauni brūnie konteineri bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem. Pirmās nedēļas nogalē tie pārsvarā palika gandrīz vai pustukši, bet iedzīvotājiem radās vairāki jautājumi par to lietošanu. SIA “AADSO” apkopoja tos un sagatavoja atbildes.

1. Kāpēc manā pagalmā nav brūnā konteinera?

Brūnie konteineri bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem tika vietoti 90 vietās visā Daugavpilī tāpat kā citi konteineri, kas paredzēti šķirotiem atkritumiem. Šīs vietas ir norādītas portālā skiroviegli.lv (skat. ekrānšāviņu).
Katrā pagalmā iedzīvotāju ērtībām ir pieejami konteineri nešķirotiem sadzīves atkritumiem, bet šķiroto atkritumu konteineru publiski pieejamie laukumi ir tikai 90, jo līdz šim Daugavpils iedzīvotāji nav bijuši aktīvi atkritumu šķirotāji. Toties katra šāda konteinera iegāde, apkalpošana un izvešana maksā naudu, par ko saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu jāmaksā atkritumu rādītājam, tātad iedzīvotājam. Meklējot kompromisu starp obligāto atkritumu šķirošanas prasības ievērošanu un iedzīvotāju ekonomiskajām interesēm, uzņēmums “AADSO” ir izvēlējies šādu taktiku – 90 publiski pieejami laukumi ar šķiroto atkritumu dalītai vākšanai paredzētajiem konteineriem.

2. Kā lai es šķiroju atkritumus, ja dzīvoju mājā ar atkritumu stāvvadu?

Zem atkritumu stāvvada ir izvietots konteiners nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Savukārt šķirotos sadzīves atkritumus – papīru, plastikātu, stiklu, metālu, kā arī bioloģiski noārdāmos atkritumus jūs varat ievietot tajos pašos publiski pieejamajos konteineros 90 vietās visā Daugavpilī. Tie ir domāti visiem Daugavpils iedzīvotājiem – gan tiem, kuru mājās ir atkritumu stāvvadi, gan tiem, kuri dzīvo privātajā sektorā. Šo konteineru apkalpošanas maksa ir iekļauta tarifā, ko maksā visi Daugavpils iedzīvotāji.

3. Kā lai es nodrošinu, ka atkritumi brūnajā konteinerā tiek bez jebkāda iepakojuma?

Viens no padomiem varētu būt tāds, ka mājās jūs vācat bioloģiski noārdāmos atkritumus polietilēna maisiņā (to nesasienot), bet, atnesot to līdz šķiroto atkritumu konteineru laukumam, iztukšojiet maisiņu brūnajā konteinerā, bet pašu maisiņu izmetat blakus stāvošā konteinerā, kas domāts iepakojumam (par to liecina attiecīga uzlīme uz konteinera).

4. Kas būs, ja es nešķirošu atkritumus?

Acīmredzami, tie paliks nešķiroti. Proti, nešķiroto, tātad poligonā apglabājamo atkritumu daudzums nemazināsies.
Nekādas sankcijas par atkritumu nešķirošanu pagaidām nav paredzētas. Taču mums ir viens lūgums: ja jūs nešķirojat atkritumus, tad lūdzu vispār nemetiet neko šķirotajiem atkritumiem paredzētajos konteineros, uz kuriem ir uzlīmes, kas liecina par to, ka tie ir domāti tikai šķirotiem atkritumiem! Jau vairāku gadu garumā, kopš Daugavpilī parādījās konteineri priekš šķirotiem sadzīves atkritumiem, joprojām nav bijis neviens konteiners, kuru saturs nebūtu izlaižams caur šķirošanas līniju poligonā “Cīnīši” tāpat kā visu pārējo konteineru saturs.

5. Kāpēc konteineru, kas domāti šķirotiem atkritumiem, paliek vairāk, bet maksa par atkritumu izvešanu palielinās?

Pirmkārt, skat. atbildi uz iepriekšējiem jautājumiem. Proti, daugavpiliešiem ar atkritumu šķirošanu neiet īpaši labi, un šo konteineru saturs ir otrreizēji šķirojams poligonā. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, brūno konteineru saturs ir izvedams par maksu, kas sastāda 60% no konkrētajā pilsētā apstiprinātās nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas maksas. Taču, ja šajā konteinerā ir pārāk daudz piejaukumu (vairāk par 20%), kas nav bioloģiski noārdāmie atkritumi, tad šī maksa tiek piemērota 100% apmērā.
Otrkārt, likumdevēja nostāja ir tāda: sniedzam iespēju šķirot vairāk, tādējādi samazinot nešķirotu atkritumu daudzumu. Taču vienlaicīgi palielinām dabas resursu nodokļa likmi, kas maksājams par katru poligonā apglabāto nešķiroto atkritumu tonnu. Attiecīgi, pat ja iedzīvotāji aktīvi un pareizi šķirotu atkritumus, viņi diez vai maksātu mazāk par nešķirotu atkritumu izvešanu, jo šī maksa pastāvīgi palielinās. Proti, ar 2024. gada 1. janvāri dabas resursu nodokļa likme ir palielināta par 15 EUR/t. Proporcionāli palielinājās arī sadzīves nešķirotu atkritumu izvešanas maksa Daugavpilī.