Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
10.01.2024 15:59
Viens no aktuālākajiem jautājumiem pēdējos gados - par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ūdens starpību. Attālinātas radījumu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana ir viens no veidiem, kā samazināt ūdens starpības daudzumu līdz 7% un pat zemāk.

Ja jūsu dzīvojamā mājā ir tāda problēma un jūs gribat to atrisināt, droši vēršaties pie SIA “DDzKSU” ar lūgumu uztaisīt cenas aptauju attālinātas radījumu nolasīšanas sistēmas uzstādīšanai ar iespēju saņemt līdzfinansējumu 70% apmērā uz karstā ūdens skaitītāju iepirkšanu un uzstādīšanu.

SIA “DDzKSU” bez papildmaksas apkalpos attālinātas radījumu nolasīšanas sistēmu.