Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
18.01.2024 15:02

Apkures rēķini visaukstākajos mēnešos pierāda, ka apkures cena mājās, kur veikta pilna vai daļēja renovācija, ir daudz zemāka nekā vidēji pārējā dzīvojamajā fondā. Daudzdzīvokļu māja Nometņu ielā 66 Daugavpilī joprojām ir energoefektīvākā no visām SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» apsaimniekošanā esošajām – tajā ir viszemākie apkures rēķini. 2020. gadā mājā tika pabeigta pilna renovācija, un šobrīd, ziemā, kad gaisa temperatūra mēdz svārstīties no -20 līdz +5, tās iedzīvotāji par siltumapgādi maksā daudz mazāk, pat ņemot vērā kredītu par renovāciju. 

Projekta gaitā 60 dzīvokļu māja bija pilnībā nosiltināta, tajā izremontēts jumts, nomainītas ārdurvis un logi, rekonstruētas apkures, ventilācijas, kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas, sakārtota fasāde. Pusi līdzekļu renovācijai māja saņēmusi valsts līdzfinansējuma programmas ietvaros: energoefektivitātes pasākumu veikšanu atbalstīja attīstības finanšu institūcija «Altum».

Kopējās izmaksas bija 600 106 eiro, no tām «Altum» līdzfinansējums – 300 290 eiro. Pārējo summu (299 816 eiro) iedzīvotāji ņēmuši kredītā uz 15 gadiem. 2023. gada decembrī 1 m2 apkures cena šajā mājā bija 0,64 eiro (bez PVN) pie vidējās cenas pilsētā 1,99 eiro (bez PVN) (SIA «DDzKSU» mājās) un vidējās gaisa temperatūras -1 C. Sedzot kredītu, katrs dzīvoklis maksā 1,19 eiro (bez PVN) mēnesī par 1 m2, un siltumapgādes 1 m2 gala cena ir 1,83 eiro (bez PVN).

Pēc SIA «DDzKSU» speciālistu novērojumiem, energotaupības rādītāji mājā pārsnieguši plānotos rādītājus, kas bija aprēķinātas uz papīra pirms darbu uzsākšanas.

Piemērs: 2019. gada janvārī māja patērēja 72 999 MWh siltuma (gaisa temperatūra - 4,8 C un tarifs 57,88 eiro MWh), 1 m2 siltumapgādes cena bija 1,59 eiro (bez PVN). 2021. gada janvārī rādītāji bija šādi: siltuma patēriņš - 24 060 MWh (gaisa temperatūra - 4,1 C un tarifs 42,56 eiro par MWh), 1 m2 cena - 0,39 eiro (bez PVN).

Pat 2023. gadā, kad siltuma tarifi Latvijā bija rekordlieli, mājas Nometņu ielā 66 iedzīvotāji maksāja daudz mazāk nekā vidēji pilsētā: siltuma patēriņš mājā janvārī bija 20 990 MWh (gaisa temperatūra -1 C un tarifs 111,56 eiro par MWh, ņemot vērā valsts kompensāciju), 1 m2 cena - 0,88 eiro (bez PVN). 

ALTUM sedz līdz 49% no energoefektivitātes projekta kopējām izmaksām (bez PVN). 2022-2026. gadā ALTUM daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai atbalsta programmas finansējums ir 57,2 miljoni eiro.