Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
14.02.2024 15:47


Nokrišņu un sniega kušanas laikā dažu Daugavpils daudzdzīvokļu namu pagrabos krājas ūdens. Šai parādībai ir periodisks raksturs un tā ir apsaimniekojošās organizācijas - SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» - speciālistu kontrolē.
“Ūdens parādās pagrabos gruntsūdens līmeņa paaugstināšanās dēļ. Galvenais pazemes ūdeņu papildināšanas avots ir nokrišņi. Rudenī, ziemā un pavasarī ir daudz nokrišņu: tas ir gan lietus, gan sniegs, kas bagātīgi kūst. Ūdens nepaspēj aiziet un uzkrājas augsnē. Sākot ar oktobri, ūdens līmenis Daugavā pakāpeniski paaugstinās (LVĢMC 2023. –2024. g. grafiks), kas savukārt izraisa gruntsūdeņu pakāpenisku paaugstināšanos”, - skaidro SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās bāzes vadītājs Pāvels Boļšakovs. Kad ledus upē sāk kust un kustēties, ūdens līmenis strauji sāk pieaugt, kas izraisa gruntsūdens līmeņa lēcienu un pagrabu applūšanu.
Ūdens pagrabos parādās pilsētas centrā esošajās mājās, piemēram, Kandavas ielā 2, 4 un 4a, Vienības ielā 8 un 28, Teātra ielā 34. SIA “DDzKSU” speciālisti pastāvīgi kontrolē ūdens līmeni. Katrā pagrabā ir noteikta kritiskā atzīme, taču līdz tai līmenis pagaidām nav nonācis. Pērn radās situācija, ka ūdeni atsūknēja, jo līmenis cēlās ļoti strauji. Tāpat nācies atslēgt elektrības padevi vairākās mājās, lai izvairītos no īssavienojuma un neapdraudētu cilvēku veselību un dzīvību.
Šobrīd uzņēmums veic ar AS “Sadales tīkls” pārrunas par elektrosadales skapju šo māju pagrabos uzstādīšanu augstāk, nekā pašlaik, lai izvairītos no to applūšanas.

Lai gan SIA “DDzKSU” darbinieki veic pagrabu monitoringu, gadījumos, ja iedzīvotāji pamanīs ūdens līmeņa strauju celšanos, viņus aicina nekavējoties zvanīt avārijas dienestam pa tālr. 80076100 vai informēt par to savu namu apsaimniekošanas iecirkni.
https://pris.lvgmc.lv/1027/