Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
06.03.2024 08:23
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība plaši atbalsta iedzīvotājus renovācijas jautājumā: dzīvokļu īpašniekiem renovētā mājā ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 90% apmērā 10 gadus pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā.
Lai to izdarītu, ir jāaizpilda iesniegums (paraugs pieejams www.daugavpils.lv) un jānogādā tas domē (Kr.Valdemāra ielā 1) vai jānosūta elektroniski parakstīts dokuments uz info@daugavpils.lv.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.25 «Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī».