Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
11.03.2024 13:44
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība arī 2024. gadā turpinās sniegt atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un tām piegulošo teritoriju labiekārtošanai. Šim mērķim gada griezumā pašvaldības budžetā paredzēts finansējums 856 610,52 euro apmērā, ko saņems mājas, kas jau iepriekš pieteikušās dalībai programmās un iekļautas pašvaldības reģistrā.

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.47 "Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, 2024. gada budžetā paredzēts finansējums 57 mājām, atbalsta summai šogad sasniedzot 420 293,79 euro. Vēl 73 objekti ir iekļauti reģistrā, nepieciešamais finansējums darbu veikšanai tajos sasniedz kopumā 866 557, 06 euro.

Pašvaldības piešķir līdzfinansējumu vēl vienas programmas ietvaros, kuras nosacījumi atrunāti Daugavpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.50 "Saistošie noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai". Tās ietvaros atbalstu šogad saņems 11 objekti. Vēl 22 objekti, kuru atbalsta kopējā intensitāte sasniedz teju 900 000 euro, iekļauti reģistrā finansējuma saņemšanai pēc 2024. gada.
Abas atbalsta programmas darbosies līdz 1. jūnijam. Pieteikumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, kas iesniegti līdz šim datumam, tiks vērtēti saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem saistošiem noteikumiem Nr.47 un Nr.50. Kad šis pārejas posms būs noslēdzies, spēkā stāsies 2024. gada 20. februārī Domes sēdē apstiprinātie Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 6 “Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. Plašāk par jauno atbalsta programmu lasiet: https://www.vestnesis.lv/op/2024/41.9.

Pilnu objektu sarakstu lasiet šeit:
https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/daugavpils-pasvaldiba-turpina-finanset-daudzdzivoklu-maju-un-tam-pieguloso-teritoriju-sakartosanu?fbclid=IwAR388FL7r6V9jJAwFHypnf1nuTMnVT-2ZVPG5NoYZwjVDlZ1GElLoECGTeg