Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
28.03.2024 10:11
SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" informē, ka no 01.04.2024 SIA "DDzKSU" mājas lapā www.ddzksu.lv katrs dzīvokļa īpašnieks varēs iepazīties ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2023. gadu.