Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
29.04.2024 08:31
SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» paziņo, ka no šī gada 29. aprīļa daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuras apsaimnieko SIA «DDzKSU», tiek noslēgta apkures sezona, un uzņēmums uzsāk vasaras sezonas darbus dzīvokļos.
Iedzīvotāji, kuri plāno veikt darbus sava dzīvokļa apkures sistēmā (saskaņā ar projektu - radiatoru nomaiņa, un dvieļu žāvētāju maiņa, kas darbojas no apkures sistēmas), un kuri vēlas izmantot uzņēmuma santehniķu pakalpojumus, šo darbu izpildei ir jāraksta iesniegums.
Informējam, ka apkures ierīču nomaiņas darbi tiek veikti ārpus apkures sezonas, izņemot avārijas gadījumus.
Ja iedzīvotāji veiks darbus patstāvīgi saviem spēkiem, tam ir nepieciešams rakstīt iesniegumu SIA «DDzKSU» ar pieteikumu ūdens noliešanai no sistēmas. Klientiem ir jāapmaksā ūdens noliešana, jo tā ir tehnoloģiskā procesa neatņemama daļa. Citu dzīvokļu īpašnieku piekrišana tam nav vajadzīga.
Ar pakalpojumu detalizētu cenrādi var iepazīties uzņēmuma vietnē www.ddzksu.lv sadaļas «Klientiem» apakšsadaļā «Klientu apkalpošana».

Papildus informācija pa tālr.: 654 34043 un 654 07273.