Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
13.05.2024 16:21
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.pantu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2024.gada 27.maijā, plkst. 10.00, ar šādu darba kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. SIA 2023.gada finanšu pārskata apstiprināšana un peļņas izlietošana.

3. Par piekrišanu slēgt aizdevuma līgumus.