Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
17.06.2024 10:27
Sākusies aktīva vasaras būvdarbu sezona. SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” pēdējo mēnešu laikā saņēma lielu pieteikumu skaitu no daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuri vēlas uzlabot savu mājokļu energoefektivitāti vai labiekārtot piegulošo teritoriju. Vispieprasītākie ir bēniņu siltināšanas un jumta nomaiņas darbi, logu un durvju nomaiņa koplietošanas telpās, kā arī autostāvvietu izbūve.

Iniciatīvie iedzīvotāji sapulču protokolus dalībai līdzfinansējuma programmās iesniedza līdz 1. jūnijam, un savu ieceru īstenošanai viņi varēs saņemt būtisku pašvaldības atbalstu. Līdz šim datumam Daugavpilī darbojās pilsētas domes līdzfinansējuma programmas piegulošo teritoriju labiekārtošanai (Saistošie noteikumi Nr. 50) un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem (Saistošie noteikumi Nr. 47). Šo programmu ietvaros varēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 30-80% apmērā.

Lielākais pieteikumu skaits ir saistīts ar bēniņu un jumtu remontu: kopumā saņemti 38 šādi iesniegumi. 32 daudzdzīvokļu māju aktīvie iedzīvotāji izteikuši vēlmi ierīkot stāvlaukumus, atjaunot asfalta segumu un labiekārtot mājai piegulošo teritoriju. Logus un durvis plānots nomainīt 14 daudzdzīvokļu mājās, tikpat daudz pieteikumu saņemts no to māju iedzīvotājiem, kurās nepieciešams siltināt gala sienas. 9 namu iedzīvotāji savos dzīvokļos plāno uzstādīt alokatorus, lai nodrošināt patērēta siltuma uzskaiti atsevišķā dzīvoklī. Septiņās mājās nepieciešams remontēt balkonus. Daži pieteikumi saņemti no mājām, kur plānots remontēt apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas.

Dažādās īstenošanas stadijās pašlaik ir projekti, kuriem jau ir piešķirts pašvaldības līdzfinansējums. Ir objekti, kuros būvdarbi jau ir noslēgušies, ir tie, kur darbi tikai sākušies vai turpinās. No 2023. gada janvāra līdz 2024. gada maijam 38 objektos tika veikti vai tiek veikti bēniņu un jumtu remonta un siltināšanas darbi par kopējo summu 2 753 000 euro (ar PVN). Pašvaldības daļa ir 825 855 euro (ar PVN). 20 objekti ir stāvlaukumu izbūve un piegulošās teritorijas labiekārtošana par kopējo summu 1 668 500 euro (ar PVN) (pašvaldības līdzfinansējums - 726 275 euro ar PVN). Logu un durvju nomaiņa šajā periodā pieteikta 63 objektos, kopējā summa ir 297 600 euro, no tiem 89 300 euro – pašvaldības daļa. Piecās daudzdzīvokļu mājās siltinātas gala sienas par kopējo summu 249 300 euro (līdzfinansējuma summa – 70 500 euro).

Kopš Saistošo noteikumu Nr. 47 un Saistošo noteikumu Nr. 50 pieņemšanas (2018. gada martā) pašvaldība piešķīrusi līdzfinansējumu 3 293 696,43 euro apmērā, t.i.:
- energoefektivitātes uzlabošanai - 2 434 939,15 euro;
- piegulošo teritoriju labiekārtošanai - 858 757,28 euro.

No šī gada 1. jūnijā līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai tiek piešķirts, ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieki pieteikušies atbalstam energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 460 «Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" īstenošanas noteikumi» ietvaros.