Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100

Pakalpojumi

     NAI (namu apsaimniekošanas iecirknis) pamatdarbība ir dzīvojamās mājas kopīpašumā ēsošo inženierkomunikāciju, konstruktīvo elementu un koplietošanas telpu apsaimniekošana un uzturēšana. NAI piedāvā sekojošos pakalpojumus:

1)    dzīvojamo māju kopīpašumā ēsošo inženierkomunikāciju, konstruktīvo elementu un koplietošanas telpu apsaimniekošana un uzturēšana (kārtējie remonti);

2)    sētnieku un būvnieku darbu organizēšana un kontrolēšana;

3)    dzīvokļu īpašnieku kopsapulču organizēšana un vadīšana;

4)    iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana;

5)    kopīpašumā ēsošo inženierkomunikāciju, konstruktīvo elementu un koplietošanas telpu apsekošanas aktu sastādīšana (vizuālā apsekošana). 

1.NAI atrodas Imantas ielā 35a, tālr. 654-25130, 654-25441.

2.NAI atrodas Inženieru ielā 2a, tālr. 654-42702, 654-44031.

3.NAI atrodas Kauņas ielā 7, tālr. 654-31939, 654-37044.

  

     Ražošanas tehniskā daļa risina tehniskus jautājumus, kas ir saistīti ar dzīvojamās mājas kopīpašumā inženierkomunikāciju, konstruktīvo elementu un koplietošanas telpu apkalpošanu:

1)    siltumapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, ventilācija, ēku konstrukcijas elementi;

2)    dzīvokļu pārplānošanas projektu izstrāde (maksas pakalpojums);

3)    tehnisko dokumentu sagatavošana.

     Tālr.:  654-34043, 654-07273 (313.kab.)

 

     Juridiskā nodaļa piedāvā sekojošos pakalpojumus:

1)    neapdzīvojamo telpu nomas līgumu noslēgšana;

2)    neapdzīvojamo telpu apsaimniekošanas un uzturēšanas līgumu noslēgšana;

3)    darbuzņēmumu, pirkuma un citu līgumu noslēgšana;

4)    vienošanās noslēgšana par parāda dzēšanu (vienošanas jēga - labprātīga parāda dzēšana, dzešot pa daļām);

5)    iedzīvotāju pieņemšana juridiskos jautājumos, kas saistīti ar dzīvojamo māju apsaimniekošanu un uzturēšanu;

6)    iepirkumu organizēšana

    Tālr.: 654-07281, 654-07264, 654-07282.

 

     Sanitārtehniskais ekspluatācijas iecirknis nodrošina dzīvojamās mājas kopīpašumā inženierkomunikāciju, konstruktīvo elementu un koplietošanas telpu ūdensapgādes, apkures un kanalizācijas sistēmu nepārtrauktu darbu. Kā arī veic profilakses darbus un nodarbojas ar avārijas situāciju likvidēšanu

1)    avārijas brigādes diennakts dežurēšana;

2)    ūdensapgādes, apkures, kanalizācijas sistēmu nepārtrauktu darbu kontrole;

3)    tekošo remontdarbu izpilde;

4)    uzstādīto režīmu uzturēšana apkures un karstā ūdensapgādes sistēmās;

5)    avārijas situācijās – avārijas vietas noskaidrošana, to lokalizēšana, remontdarbu izpilde, sistēmas palaišana darbā;

6)    apkures un ūdensapgādes sistēmu sagatavošana darbam ziemas sezonā; 

7)    ūdenssildītāju skalošana;

8)    cauruļvadu izolācijas remonts;

9)    profilakses darbu, kas ir saistīti ar kanalizācijas sistēmu tīrīšanu, izpildīšana saskaņā ar grafiku.

     Tālr.:   1.iecirknis 654-21429;

                2.iecirknis 654-44987;

                3.iecirknis 654-34812.

     e-pasts: sekr@dzksu.lv (obligāti norādot pakalpojuma saņēmēja tālruņa numuru).

     Iesniegumu var atstāt Liepājas ielā 21 (pie administratora), obligāti norādot pakalpojuma saņēmēja tālruņa numuru.

 

     Sanitārtehniķu maksas iecirknis. Iecirknis veic tādus maksas pakalpojumus:

1) ūdensapgādes sistēmu montāžas darbi - kapitālais remonts, rekonstrukcija, jaunu objektu izveide 

(cauruļvadu ierīkošana ar metināšanu, lodēšanu, ar saskrūvi, zemes darbi, cauruļvadu izolācijas darbi)

2) apkures sistēmu montāžas darbi - kapitālais remonts, rekonstrukcija, jaunu objektu izveide 

(siltummezglu uzstādīšana, siltumtrašu izbūve, regulējošās armatūras uzstādīšana, cauruļvadu izolācijas darbi)

3) kanalizācijas sistēmu montāžas darbi - kapitālais remonts, rekonstrukcija, jaunu objektu izveide 

(kanalizācijas stāvvadu un guļvadu nomaiņa, zemes darbi)

4) sanitārtehnisko ierīču uzstādīšana un remonts

(vannas, dušas kabīnes, dvieļu žāvētāji, boileri, klozetpodi, trauku mazgājamās mašīnas, veļas mazgājamās mašīnas, maisītāji, ventiļi, izlietnes utml.)

5) ūdens skaitītāju uzstādīšana

(verificētu iekārtu uzstādīšana, nomaiņa, pirmreizējā uzstādīšana uzskaitē, plombēšana, noņemšana no uzskaites)

6) SIA “DDzKSU” apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju karstā un aukstā ūdens atslēgšana, apkures sistēmu noliešana

(sistēmu iztukšošana, aizpildīšana, atgaisošana)

7) ventilācijas sistēmu izbūve

(gaisa vadu uzstādīšana, ventilācijas iekārtu, kaloriferu, kondicionieru montāža, gaisa sadalītāju uzstādīšana).

     Nepieciešamie dokumenti maksas pakalpojumu veikšanai:

a) saskaņota ar pasūtītāju vai dzīvokļu īpašniekiem tāme vai darbu kalkulācija;

b) saskaņots ar apsaimniekojošo organizāciju tehniskais projekts - apkures ierīču nomaiņai dzīvoklī;

c) apmaksas pieskaitīšanai rēķinam par komunāliem pakalpojumiem – dzīvokļa īpašnieka vai izīrētāja rakstiskā piekrišana.

     e-pasts: smi@dzksu.lv (obligāti norādot pakalpojuma saņēmēja tālruņa numuru)

     Iesniegumu var atstāt Liepājas ielā 21 (pie administratora), obligāti norādot pakalpojuma saņēmēja tālruņa numuru. 

    

     Ražošanas-tehniskā bāze piedāvā speciālizētā autotransporta iznomāšanu (maksas pakalpojums):

1) autotorņu noma

     Nissan Cabstar – max augstums: 22 m. Max svars: 200 kg. 

     IVECO ML180E28 – max augstums: 32 m. Max svars: 250 kg.

     IVECO ML75 – max augstums: 26 m. Max svars: 220 kg.

2) traktoru noma

     Belarus 920.3 ar borta piekabi, tilpums: 4 m3, celtspēja: 7000 kg.

     Belarus 82MK-01 ar borta piekabi, tilpums: 4 m3, celtspēja: 7000 kg.

3) ekskavatoru noma

     CASE 695SR-4PS - kausa tilpums: 1.2m3

    Tālr.: 20374629.