Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100

Cirkulācijas aprēķins

Maksājuma aprēķins par karstā ūdens cirkulāciju vasaras laikā tiek veikts pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.524, konkrēti, pielietojot metodiku saskaņā ar 3.Pielikumu, pēc kura karstā ūdens cirkulāciju sadala vienādi katram dzīvojamās mājas īpašumam.

Tomēr dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē var vienoties un pieņemt citu karstā ūdens cirkulācijai patērētās siltumenerģijas sadales variantu, piemēram, saskaņā ar 2.Pielikumu, kas nosaka karstā ūdens cirkulācijas sadali proporcionāli dzīvokļu platībai vai saskaņā ar 4.Pielikumu, kurā karstā ūdens cirkulācija tiek ņemta kā konstanta vērtība, kas tiek sadalīta atbilstoši dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu skaitam (konstantu vērtību nosaka neatkarīgs ēku energoefektivitātes eksperts vai pieņem, ka tas ir 0.1MWh mēnesī uz vienu dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu).

Piedāvājam dzīvokļu īpašniekiem izskatīt visu trīs variantus maksājuma aprēķinam par karstā ūdens cirkulāciju, ņemot par piemēru sešu dažādu konstrukciju dzīvojamās mājas.

103.sērijas dzīvojamās mājas 

9.stāvu dzīvojamās mājas

467.sērijas dzīvojamās mājas             

Individuālās būvniecības 5.stāvu mājas

318.sērijas dzīvojamās mājas

Veca būves tipa dzīvojamās mājas