Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums

Klientu apkalpošana

     Maksas pakalpojumi

Lai uzzinātu sīkāku informāciju, kas ir saistīta ar dzīvojamo māju uzturēšanu un apsaimniekošanu, lūdzam zvanīt vai griezties SIA “DDzKSU” pēc adreses: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, vai rakstiet uz e-pastu: abon@ddzksu.lv.

      Uzņēmuma darba laiks
Pirmdiena - ceturtdiena - 08.00 – 17.00 (pārtraukums 12:00 - 12:45)
Piektdiena - 08.00 - 16.00 (pārtraukums 12:00 - 13:00)

     Abonentu daļas darba laiks (105 kab.)
Pirmdiena, ceturtdiena - 08.00 – 18.00
Otrdiena, trešdiena - 08.00 - 17.00

Piektdiena - 08.00 – 12.00
Tālruņi uzziņām: 654-07284; 654-07286; 654-07287; 654-07288; 654-07267.

    Kases darba laiks

Pirmdiena, ceturtdiena - 08.00 – 18.00
Otrdiena, trešdiena - 08.00 - 17.00

Piektdiena - 08.00 – 16.00

       Abonentu daļā Jūs varat:

     Noslēgt:

1.    dzīvojamās telpas īres līgumu;

2.    sociālā dzīvokļa nomas līgumu;

3.    apakšīres līgumu;

4.    dzīvojamo telpu uzturēšanas un apsaimniekošanas līgumu.

     Saņemt:

1.    izziņu par parādiem;

2.    izziņu par kopīpašuma apsaimniekošanu, komunālo pakalpojumu aprēķinu un apmaksu.

      Saņemt informāciju un konsultācijas:

1.    par īres un apsaimniekošanas maksas aprēķinu;

2.    par noteiktajiem tarifiem;

3.    par dzīvesvietas anulēšanu;

4.    par dzīvesvietas deklarēšanu municipālajā fondā;

5.    par īres līguma pārtraukšanu;

6.    par rēķinu izsniegšanu pēc pieprasījuma;

7.    par kopsapulces organizēšanas kārtību;

8.    par kopsapulces protokolu noformēšanu.

     Pasūtīt:

1.    ūdens skaitītāju sākotnēju uzstādīšanu;

2.    ūdens skaitītāju nomaiņu uz verificētiem;

3.    ūdens skaitītāju noplombēšanu/plombu noņemšanu;

4.    ūdens skaitītāju pārnešanu;

5.    ventiļu nomaiņu.

      Abonentu daļa pieņem no iedzīvotājiem iesniegumus:

1.    par pagaidu prombūtni;

2.    par atrašanos ieslodzījumā;

3.    par maznodrošinātā statusu;

4.    par autorizācijas paroles saņemšanu, rādījumu nodošanai elektroniski (mans.ddzksu.lv);

5.    par rēķinu saņemšanu elektroniskā veidā (uz e-pastu);

6.    par pārrēķinu veikšanu personām, kurām ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss.