Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums

Klientu apkalpošana

Klientu apkalpošana

 Maksas pakalpojumi

 Lai uzzinātu sīkāku informāciju, kas ir saistīta ar dzīvojamo māju uzturēšanu un apsaimniekošanu, lūdzam zvanīt vai griezties  pēc adreses: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, vai rakstiet uz e_pastu: abon@ddzksu.lv 

  P. O. T. C. P.   Tālruņi uzziņām:
  Pusdienu pārtraukums   12:00 – 12:45 12:00-13:00  
Uzņēmuma darba laiks 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-16:00  
KASE                                          08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-16:00  

ABONENTU DAĻA                   (strādā bez pusdienu pārtraukuma) 

 

 

 

08:00-18:00

 

  

 

08:00-17:00 08:00-17:00

 

 

 

08:00-17:00

 

  

 

08:00-12:00 65407284; 65407286; 65407287; 65407288; 65407267*

 

*Uzmanību! Maksu par zvanu nosaka zvanītāja operators/izvēlētais tarifa plāns.

       Abonentu daļā Jūs varat:

     Noslēgt:

1.    dzīvojamās telpas īres līgumu;

2.    sociālā dzīvokļa nomas līgumu;

3.    apakšīres līgumu;

4.    dzīvojamo telpu uzturēšanas un apsaimniekošanas līgumu.

     Saņemt:

1.    izziņu par parādiem;

2.    izziņu par kopīpašuma apsaimniekošanu, komunālo pakalpojumu aprēķinu un apmaksu.

      Saņemt informāciju un konsultācijas:

1.    par īres un apsaimniekošanas maksas aprēķinu;

2.    par noteiktajiem tarifiem;

3.    par dzīvesvietas anulēšanu;

4.    par dzīvesvietas deklarēšanu municipālajā fondā;

5.    par īres līguma pārtraukšanu;

6.    par rēķinu izsniegšanu pēc pieprasījuma;

7.    par kopsapulces organizēšanas kārtību;

8.    par kopsapulces protokolu noformēšanu.

     Pasūtīt:

1.    ūdens skaitītāju sākotnēju uzstādīšanu;

2.    ūdens skaitītāju nomaiņu uz verificētiem;

3.    ūdens skaitītāju noplombēšanu/plombu noņemšanu;

4.    ūdens skaitītāju pārnešanu;

5.    ventiļu nomaiņu.