Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100

Klientiem

     Šaja sadaļā tiek sniegta informācija SIA "DDzKSU" klientiem.

 

Par māju inženierkomunikāciju stāvokli

 

Gandrīz visas SIA „DDzKSU” apsaimniekošanā esošās dzīvojamās mājas tika uzbūvētas līdz 1990.gadam. Tādējādi var secināt, ka visas inženierkomunikācijas, kas atrodas mājās (karstā un aukstā ūdensapgāde, apkure, kanalizācija, elektroapgāde), pārsniedz savu ekspluatācijas termiņu vairākas reizes un ir nepieciešama to nomaiņa. Inženierkomunikāciju cauruļvadi šādas ekspluatācijas rezultātā ir neapmierinošā stāvoklī. Karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmu cauruļvadiem ir ievērojama apaugšana ar nogulumiem no iekšpuses un koroziju no ārpuses. Visi iepriekšminētie faktori veicina karstā ūdensapgādes sistēmas darba pasliktināšanos cirkulācijas režīmā, negatīvi ietekmē karstā ūdens kvalitāti. Tērauda cauruļvadu korozija veicina biežus avārijas gadījumus (izplūdumus), kad cauruļvada sūces dēļ, liels ūdens daudzums nenokļūst līdz patērētājam, bet tiek noliets pagrabā uz grīdas, palielinot ūdens starpības procentu mājā. Nekvalitatīva apkures sistēmas cauruļvadu izolācija veicina paaugstinātus siltuma zudumus un ietekmē 1m² apkures vērtību. Kanalizācijas cauruļvadi aizaug ar tauku nogulumiem, uz tām veidojas plaisas, kas veicina avārijas situāciju veidošanos, no kurām cieš mājas dzīvokļi. Veca elektroinstalācija var būt par ugunsgrēka vai strāvas trieciena iemeslu. SIA „DDzKSU” speciālisti veic ikmēneša inženierkomunikāciju vizuālās apskates, sastāda apsekošanas aktus, kuros tiek fiksēts esošais sistēmu stāvoklis un mēneša laikā izpildītie remontdarbi.  Pamatojoties uz apsekošanas aktiem, katru gadu tiek sastādīts 3.Pielikums, kas tiek publicēts SIA „DDzKSU” mājas lapā, norādot nepieciešamos darbus katrai mājai un to aptuveno vērtību. Inženierkomunikāciju nomaiņas kapitālā rakstura remontdarbus ir iespējams izpildīt gan ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas renovācijas darbu procesā, gan arī atsevišķi katrai sistēmai, nosakot darbu izpildes prioritātes nepieciešamību. Mājas dzīvokļu īpašnieki var saņemt SIA „DDzKSU” speciālistu konsultāciju par kapitālā rakstura remontdarbu tehniskajiem jautājumiem, remontdarbu izpildes nepieciešamību, kārtību, aptuveno vērtību un apmaksas veidu. Gadījumā, ja mājas dzīvokļu īpašnieki pieņems lēmumu par darbu izpildes nepieciešamību, namu apsaimniekošanas iecirkņu meistari palīdzēs organizēt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, kurā būs nepieciešams saskaņot tāmi un noteikt finansēšanas avotu (uzkrājumu fonds vai mājas apsaimniekošanas tarifa paaugstināšana uz noteiktu periodu). Lēmumu jāpieņem dzīvokļu īpašnieku vairākumam. Pamatā visus kapitālā remonta darbus var izpildīt SIA „DDzKSU” speciālisti, tomēr iespējams konkursa kārtā noteikt jebkuru citu celtniecības darbuzņēmumu.

Iesakām māju iedzīvotājiem savlaicīgi veikt remontdarbus, nenovedot situāciju mājā līdz avārijai, tā kā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1013, visus izdevumus par avārijas situāciju likvidēšanu mājā ir jāsedz mājas dzīvokļu īpašniekiem.

 

 

SIA „DDzKSU”

Izpilddirektors N.Petkevičs

Tālr.654-34043